Navnenyt

Anders Kühnau hædret med Dannebrogsordenens Ridderkors

H.M. Dronningen har tildelt regionsrådsformand Anders Kühnau Dannebrogsordenens Ridderkors. På billedet bliver han fejret af sine kolleger i regionsrådet. Foto: Region Midtjylland

Regionsrådet fejrede i dag 23. november, at Hendes Majestæt Dronningen har tildelt Anders Kühnau Dannebrogsordenens Ridderkors.

Regionsrådet ønskede i dag formand Anders Kühnau (S) tillykke med, at H.M. Dronningen har udnævnt ham til ridder af Dannebrog. 

Ridderkorset blev i dag overrakt af 1. næstformand Hanne Roed (R) sammen med blomster og lykønskninger på vegne af regionsrådet.

Anders Kühnau får H.M. Dronningens anerkendelse for en lang politisk karriere, “som til alle tider har været præget af stærke personlige egenskaber og respekt for demokrati, borgere og medarbejderne.” 

Virke for danske interesser

Regionsrådsmedlemmer skal opfylde tre krav for at komme i betragtning til Dannebrogordenens Ridderkors: De skal som minimum være valgt for femte gang til amts- eller regionsråd, de skal fungere i rollen som politiker, være i besiddelse af særlige personlige egenskaber og værdier, som støtter op om det politiske arbejde i regionsrådet og fremmer udviklingen i hele regionen og så skal de udvise respekt for demokrati, borgere og ansatte. 

Anders Kühnau har været medlem af regionsrådet, siden han første gang blev valgt ind i 2009.

Fakta om Dannebrogsordenen

  • Det er den regerende monark, der er ordensherre.
  • Dannebrogordenen, der blev indstiftet af Christian 5. i 1671, kan tildeles “danskere og udlændinge for fortjenstfuld civil eller militær embedsgerning, for særlig indsats inden for kunst, videnskab og erhvervsliv eller for virke for danske interesser.”
  • Læs om danske ordner og medaljer her

Kommentarer