Debat og politik

Besøgsdage for Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget i Ikast-Brande Kommune

Foto: Ikast-Brande Kommune

Det nye Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalg i Ikast-Brande kommune er kommet godt fra start og har en fælles ambition om, at de vil have bredere indsigt i fagområdernes opgaveløsning ved at besøge kommunens virksomheder samt indsatser på Psykiatri og Handicapområdet.

Udvalgsmedlemmerne har på trods af en i forvejen travl kalender, valgt at prioritere tid til besøg hver anden måned på kommunens virksomheder og hver anden måned på institutioner/tilbud under Psykiatri og Handicapafdelingen. Udvalget lagde ud med en fuld booket besøgsdag onsdag den 6. april 2022.

Dagen startede i Jobboxen på Rådhuset i Ikast, hvor udvalget fik en præsentation af de muligheder, som kommunens ledige borgere har for at få hjælp til at komme i job.

Herefter gik turen til Niebuhr Gears A/S, hvor udvalget, iført det rette sikkerhedsudstyr, fik en rundvisning på virksomheden og efterfølgende havde en dialog med Product Line Manager, Stig Brogård Andersen og direktør Rasmus Niebuhr om virksomhedens udfordringer med rekruttering af arbejdskraft. De fortalte om den gode løsning, som virksomheden har fundet på udfordringen ved rekruttering af specialister fra Rumænien. Det er en stor, men helt nødvendig opgave at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og derfor hilser Niebuhr A/S det nye samarbejde med andre virksomheder og kommunen om opgaven med danskuddannelse til udenlandske medarbejdere meget velkommen.

Oplevelsen er, at der følger en del opgaver med ved rekruttering af udenlandske medarbejdere, og dem kan vi sikkert løse bedre i fællesskab. Derudover udvekslede udvalget og virksomheden ideer til, hvordan vi kunne gøre flere unge interesserede i de lokale virksomheder. Det arbejde vil Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget gerne bringe med videre i den nye ungestrategi.

Anden del af dagens besøgsrunde bød på besøg på flere af centrene i Psykiatri- og Handicapafdelingen. Her mødte udvalgets medlemmer ledere, medarbejderrepræsentanter og borgere, og fik mulighed for at opleve rammerne og dagligdagen på henholdsvis Socialpsykiatrisk Center Nord, Lundgården og Center for Rusmiddelbehandling.

Socialpsykiatrisk Center Nord, beliggende på Norgesgade i Ikast, varetager indsatser for borgere med psykiske lidelser, og har både indsatser i borgernes eget hjem og i form af botilbud. Udvalget så blandt andet centrets værested og fik mulighed for at hilse på brugerne.

Herefter gik turen til Lundgården, der er et af kommunens aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. På Lundgården laver borgerne en række produktionsopgaver for lokale virksomheder, og politikerne fik mulighed for at tale med flere af borgerne, der med glæde berettede om hverdagen på Lundgården, og om hvordan indsatserne har hjulpet dem til at komme i job. Der var også tid til en tur rundt på centrets arbejdspladser, hvor der var fuld fart på produktionen. Der var dog tid til både smil og snak undervejs, hvor borgerne udtrykte stor glæde over at få besøg af politikerne.

Dagen sluttede med besøg på kommunens misbrugscenter i Svaneparken, hvor de fik information om centrets opgaver og målgrupper. De hørte blandt andet om centrets tilbud til børn og unge, der er vokset op i familier med misbrug, og om indsatserne for udsatte borgere, herunder hjemløse.

Udvalgsformand Birthe Sørensen er glad for, at Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget har prioriteret den fornødne tid til såvel besøg på virksomheder samt institutioner på området.

– Jeg er helt sikker på, at den viden udvalget får gennem besøgene hjælper os til at træffe de bedste politiske beslutninger for udviklingen på de respektive fagområder, udtaler udvalgsformand Birthe Sørensen.

Kommentarer