Debat og politik

FOA om psykiatriplan: Nu skal politikerne levere

Det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien viser de store udfordringer, psykiatrien står med. Nu skal der handles, så mennesker med psykisk sygdom, pårørende og medarbejdere kan mærke et løft i kvaliteten, mener FOA.

”Nu ligger ansvaret hos politikerne. De skal vise, om de sidste års mange ord om et løft af psykiatrien bare er snak, eller om de er parate til at handle.”

”De er blevet præsenteret for en gennemarbejdet rapport, som udpeger de største problemer i psykiatrien i dag og hvilke konsekvenser, det har for mennesker med psykiske sygdom og for samfundet. Nu skal politikerne omsætte den viden til en konkret plan, som dækker både social- og behandlingspsykiatrien og som løfter kvaliteten.”

Sådan siger sektorformand i FOA Torben Hollmann om det faglige oplæg til 10-årsplanen for psykiatrien, som netop er blevet præsenteret.

”Vi har brug for, at der bliver handlet på tværs af regioner og kommuner, så mennesker med psykiske lidelser kan få et bedre tilbud, som ikke bare betyder bedre liv, men også løfter en tung byrde i vores samfund,” siger han.

FOA har siddet med i følgegruppen, der har kvalificeret det faglige oplæg. For Torben Hollmann er det vigtigt, at der bliver tænkt på de mest udsatte patienter først.

”Der er nogle mennesker, som har det rigtig dårligt, og som oplever at blive indlagt, udskrevet og indlagt igen gang på gang. Det er uværdigt for den enkelte, at vi ikke kan give dem det rette tilbud og – og for samfundet betyder de mange genindlæggelser et massivt pres på behandlingspsykiatrien. Der er gevinster hele vejen rundt ved at rette op på lige netop dette område.”

”En anden udfordring, der skal løses, er de mange mennesker med flere diagnoser, som alt for ofte oplever ikke at modtage et samlet behandlingstilbud, fordi en psykisk lidelse behandles i regionen, mens et misbrug behandles i kommunen. Vi skal – også i fremtidens psykiatri – have blik for dele hele menneske og sikre et samlet tilbud, som både imødekommer behandlingsbehov, misbrug og sociale forhold,” siger Torben Hollmann.

Planen for psykiatrien skal, som navnet indikerer, have et langt sigte. Og den skal bakkes op af varige midler til området, mener Torben Hollmann.

”Vi har set alt for mange lappeløsninger; puljer afsat til enkelte områder af psykiatrien. Men de er i høj grad blevet ædt op af flere patienter, og når man poster penge i et område, der ikke fungerer optimalt, får man heller ikke den fulde effekt ud af det,” siger Torben Hollmann.

Kommentarer