Kultur

Friluftsrådet uddeler 27 mio. kr. til 214 projekter

Foto: Adam Grønne

Friluftsrådet har givet 7,1 mio. kr. i tilskud til 50 projekter i Region Midtjylland. Projekterne skal blandt andet skabe bedre muligheder for at dyrke vandfriluftsliv, udvikle børn og unges friluftsliv og skabe bedre fysiske rammer for friluftsliv. I alt er der uddelt 27 mio. kr. til 214 projekter. 

  Saunaer til vinterbadning, grønne oaser i byerne, nye overnatningsmuligheder i det fri og naturoplevelser for mennesker med særlige behov. Det er noget af det, som Friluftsrådet har givet tilskud til med Udlodningsmidler til Friluftsliv. Der er i alt givet tilskud på 27,6 mio. kr. til 214 forskellige projekter over hele landet. I Region Midtjylland er der uddelt 7,1 mio. kr. til 50 projekter.

Friluftsrådet giver tilskud til projekter inden for tre temaer: Børn og unges friluftsliv, Vandfriluftsliv og Fysiske rammer for friluftsliv. Inden for temaet vandfriluftsliv er der blandt andet givet støtte til faciliteter, såsom som badebroer og saunaer, der kan gøre det muligt at dyrke vandfriluftsliv året rundt. 

“Der er et stort potentiale i at udvide sæsonen for friluftsliv og aktiviteter i naturen. Mange har jo, naturligt nok, en tendens til at trække indenfor nu, hvor mørket og kulden sætter ind. Men friluftsliv har en lang række gode effekter, blandt andet i forhold til mental og fysisk sundhed, så vi er glade for at kunne bidrage til at endnu flere kan dyrke friluftsliv hele året,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Lokale ildsjæle får flere ud

For de projekter, som retter sig mod børn og unge, er der givet tilskud til en bred palet af modtagere, blandt andet ungdomsskoler, naturskoler, specialskoler, efterskoler, boligforeninger, spejdergrupper, foreninger, daginstitutioner, folke- og friskoler, opholdssteder, museer og krisecentre. Der er typisk givet støtte til udstyr og faciliteter, der gør det nemmere at inddrage natur og udeliv som en del af børn og unges dagligdag, hvad enten det er i skole, daginstitution, fritid eller foreningstilbud. 

Langt de fleste af midlerne er gået til frivillige foreninger, som står bag 145 af de 214 projekter.

“Det er meget vigtigt for os, at vi kan støtte de engagerede ildsjæle i de lokale foreninger rundt omkring i landet. De gør en kæmpe indsats for at skabe gode vilkår for, at alle kan komme ud i naturen, dyrke forskellige aktiviteter og blive en del af et fællesskab omkring det,” siger Winni Grosbøll. 

For at forbedre de fysiske rammer for friluftsliv har Friluftsrådet givet tilskud til faciliteter, der giver bedre mulighed for adgang, ophold, aktiviteter og overnatning i naturen, såsom bålhytter, stier, MTB-ruter, fugletårne og shelterpladser. Derudover har en række landsbysamfund fået støtte til at omdanne tidligere sportspladser, “golde” græsplæner eller landbrugsjord til arealer med større biodiversitet og nye rekreative muligheder. 

Eksempler på gode projekter i Region Midtjylland

  • Naur Menighedsråd i Holstebro Kommune har fået 200.000 kr. i tilskud til en 20 kilometer lang rute for vandrere, cyklister og ridende, der skal forbinde flere mindre skovområder. Der er givet tilskud til fugletårne, en bålhytte, multtoilet, sheltere mv.
  • Ålbæk Anker og Landingsplads i Skive har fået 100.000 kr. i tilskud til et garnklargøringshus, som – ud over at kunne bruges af fritidsfiskere – også skal fungere som madpakkehus og formidlingsrum for børnehaver, skoler mv.
  • Foreningen Forte på Samsø har fået tilskud på 49.600 kr. til etablering af stier og et shelterområde ved Bisgaard. 
  • Kano- og Kajakklubben Gudenaa har fået 200.000 kr. i tilskud til et nyt multifunktionelt aktivitetshus, der skal gøre det muligt at dyrke vandfriluftsliv året rundt.
  • Øster Alling Borgerforening i Norddjurs har fået tilskud på 174.800 kr. til at etablere en sti, forhindringsbane og borde-/bænkesæt ved et regnvandsbassin ved Alling Ådal.

Der er givet tilskud til

  • Fysiske rammer for friluftsliv: 66 projekter, i alt 8.983.900 kr.
  • Børn og unges friluftsliv: 93 projekter, i alt 6.658.400 kr.
  • Vandfriluftsliv: 50 projekter, i alt 8.397.800 kr.
  • Større, nationale udviklingsprojekter: 5 projekter, i alt 3.635.000 kr.

Søg tilskud til din idé

Har du også en god idé til et projekt, der vil skabe bedre muligheder for friluftsliv eller øge befolkningens naturforståelse? Så søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Næste ansøgningsfrist er 15. februar 2023. Læs mere på friluftsraadet.dk/tilskud

Kommentarer