Brande

Nu skal Brande trappe op

Foto: Ikast-Brande kommune

En styrket akse mellem nordbyen, midtbyen og Artium og en plads der forbinder åen og torvet.

Det bliver fokus for analyser og undersøgelser i det kommende halve år, når Ikast-Brande

Kommune inviterer Brandes borgere til et tæt samarbejde med rådgivningsfirmaet Grand Ville.

Undersøgelserne finansieres af Ikast-Brande Kommune og Realdania, og formålet er at udvikle og

kvalificere de mest markante forslag fra rapporten ”Brande Midtby – Udviklingsprincipper” bl.a.

Brande City’s forslag til en opholdsplads ned mod åen.

På tre visionsworkshops på Remisen i vinteren 2020, arbejdede en visionsgruppe på 35 branditter

sammen med Ikast-Brande Kommune for at finde svar på spørgsmålene: Hvordan kan Brande

sikre sig, at midtbyen fortsat vil være det attraktive fokuspunkt for byens borgere? Hvordan får

Brande mest mulig sammenhængskraft ud af det rekreative liv omkring Artium mod syd og

kulturlivet i Remisen mod nord? Kan det lade sig gøre at knytte oplevelsen af Brande å tættere til

byens fine og klassiske hovedgade og torv?

Det sidste spørgsmål har Brande City allerede budt ind på under workshopforløbet i 2020. Deres

forslag Trappen er et spændende bud på et markant løft til midtbyens rekreative liv. Projektet har

potentiale til at styrke byens allerede eksisterende akse, som i dag forbinder stationen med tovet,

ved at være det ”hængsel” som knytter området omkring Brande å, Artium og hallen til midtbyen.

– Nu skal de bedste svar tryktestes med byens borgere. Vi skal undersøge, om der er den brede

opbakning som er nødvendig, hvis vi skal sikre os at de nye tiltag vil blive taget imod og brugt. Vi

skal spore os ind på, hvad projekterne nøjagtigt skal indeholde for at bidrage til en levende nutidig

midtby, hvor alle føler sig velkomne. Og, vi skal turde lade os overraske, fortæller Jeanette Ishi

Lehn, Ikast-Brande Kommunes tovholder på projektet.

Forprojektet, som efter visionsprocessen i 2020 er det næste ambitiøse skridt hen imod en

konkretisering af de ovennævnte forslag, skal danne grundlaget for et realistisk bud på både

anlægsøkonomien og den fremtidige drift. Resultatet af de kommende måneders arbejde bliver

samlet i et beslutningsgrundlag og formidlet i et konkurrenceprogram. Det næste skridt efter

sommerferien vil altså være en arkitektkonkurrence, så Brande kan få kvalificerede, konkrete og

præcist tilpassede løsninger på de visionære ideer.

– Vi har brug for at få projekterne passet bedst muligt ind i helheden. Vi vil gerne tænke fritidsliv,

kultur og bynatur ind i projekterne, og vi vil gerne styrke Brande midtbys handelsliv. Det kræver

et professionelt overblik at få det hele til at spille sammen. Vi tror på, at det kan lykkes, for vi står

lige nu med brikkerne til et virkeligt spændende byplanprojekt, som, hvis vi gør os umage, vil

skabe opmærksomhed til Brande, også uden for kommunens grænser. Det er derfor vi nu,

sammen med Realdania, tager initiativet til denne vigtige forproces, fortæller Kenneth Jensen,

direktør for Teknik og Miljø, Ikast-Brande Kommune.

Det bliver ikke første gang, at Brandes borgere stiller op for deres by. Der har været mange

udviklingsprojekter i Brande de sidste år, og dette er endnu et projekt, hvor det er afgørende, at

branditterne sætter deres aftryk og bidrager med deres lokalviden. Denne gang vil især

børnefamilierne og de unge være i fokus. Allerede i begyndelsen af februar vil Brande både høre

fra Grand Ville, og møde deres dygtige og engagerede medarbejdere i bybilledet.

Kommentarer