Samfund

Ny satsning skal forbedre patientforløb på midtjyske hospitaler

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

Hospitalsenhed Midt går nye veje og etablerer et nyt samarbejde mellem klinik, uddannelse og forskning. Satsningen skal forbedre patienternes forløb på enhedens fire hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

Hospitalsenhed Midt har investeret ressourcer i at forbedre patientforløb på enhedens fire hospitaler. Investeringen består i, at der er etableret fire nye faglige fællesskaber under betegnelsen KUF, der står for klinik, uddannelse og forskning. Disse fællesskaber danner til sammen en ny organisering, der skal fremme samarbejde, udvikling og videndeling på tværs af hospitalsenhedens fire regionshospitaler.

– Vores ambitioner for den nye måde at samarbejde på er store. Vi har hentet inspiration fra udlandet, der med stor succes har organiseret sig i lignende faglige fællesskaber under betegnelsen “clinical academic groups”. Her samarbejder de på tværs af forskning, uddannelse og klinik, og vi tror på, at vi ved at organisere os på en lignende måde kan opnå synergi og nye højder sammen. Det er en måde at løfte det arbejde, vores forskere og klinikere allerede laver, og sprede det endnu mere ud, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen fra Hospitalsenhed Midt.

De tre ben er gensidigt afhængige af hinanden

Formålet med satsningen er, at de tre ben klinik, uddannelse og forskning skal kobles tættere sammen. Ingen af de tre områder må stå alene, for de er gensidigt afhængige af hinanden.

– Vi kan ikke bruge vores forskningsresultater til noget, hvis de ikke kommer ud og bliver implementeret i praksis. Og samtidig fungerer de ikke, hvis ikke vi uddanner og klæder vores personale på til at kunne anvende den viden. Tingene hænger altid sammen, men fagområderne har tidligere været for siloopdelte, og det ønsker vi at gøre op med, lyder det fra Claus Brøckner Nielsen.

Fundament for fremtidig behandling

KUF-samarbejdet skal styrke indsatsen inden for forskellige temaer og områder, som løbende bliver udvalgt. Det kunne for eksempel være et konkret område som ernæring, hvor de ansatte undersøger, hvordan den optimale ernæring er for en udvalgt patientgruppe. Ønsket er, at samarbejdet skal skabe synergi, så den viden, der bliver genereret, bliver udnyttet bedst muligt. Eksempelvis inden for andre patientgrupper eller i andre afdelinger eller sektorer.

– Vi oplever, at når vi mødes i vores nye KUF’er på kryds og tværs af hospitaler og sektorer, men også på tværs af specialer og fagområderne uddannelse, forskning og klinik, så får vi aha-oplevelser. Vi bliver klogere på hinanden og opnår en større forståelse for, hvordan vi gør tingene. Og den viden kan vi bruge endnu bedre ude i vores afdelinger og centre til at udvikle vores patientforløb, siger sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen fra Hospitalsenhed Midt og fortsætter: 

– Vi ønsker at bygge et fundament for vores fremtidige behandling, hvor vores viden bringes i anvendelse alle de steder, den er relevant. Vi har fokus på helheden, og vi ser på sammenhængen i forhold til, hvordan vi uddanner vores ansatte, møder patienterne på hospitalet, og hvilke forskningsprojekter vi sætter i gang.

Strategisk afsæt på plads

Datadreven individuel behandling og digitale hjælpemidler er andre eksempler på fællesnævnere i de fire første KUF’er på Hospitalsenhed Midt. Det er områder, hvor det er muligt at anvende viden fra data til at skræddersy og optimere patienternes behandling.

KUF’erne er etableret på tværs af faglige specialer og sammensat af relevante klinikere, vejlednings- og uddannelsesansvarlige og forskere. Alle afdelinger og centre på Hospitalsenhed Midt er involveret i KUF-arbejdet. Derudover samarbejder KUF’erne med kommuner, praktiserende læger og andre interessenter. De fire første KUF’er har fokus på temaerne: Rehabilitering, optimerede planlagte forløb, tværsektorielle forløb med tværfaglige løsninger og multisygdom.

Arbejdet i de nye KUF’er blev kickstartet i foråret med en række kick-off-møder. Siden da er der blevet udviklet strategiplaner for KUF’erne, og tirsdag den 30. november blev det første symposium om satsningen afholdt.

Kommentarer