Samfund

Nyt midtjysk krisecentertilbud skal hjælpe kvinder i misbrug

Foto: KFUK.

Hvis man er voldsramt kvinde og samtidig har et aktivt misbrug eller psykisk sygdom, går man ofte forgæves på landets kvindekrisecentre, hvor der bor familier med børn, og det harmonerer dårligt med et behov for dagligt indtag af stoffer eller alkohol. Der findes i dag kun ganske få pladser på krisecentre, hvor man kan komme med misbrug eller psykisk sygdom – og ofte har de kvinder, der kommer i Rederne, været for svære at rumme selv for disse tilbud.

Redernes Krisecenter Midtjylland åbner den 18. januar 2022, og er et nyt specialiseret § 109 tilbud til voldsramte kvinder i aktivt misbrug. Tilbuddet er beliggende i Skejby og har plads til 14 kvinder, som kan komme fra hele landet. Redernes Krisecenter Midtjylland er blevet til med støtte fra Augustinus Fonden og Socialstyrelsens Pulje til etablering af pladser på kvindekrisecentre.

I sensommeren 2019 åbnede KFUKs Sociale Arbejde Redernes Krisecenter Fyn, som var det første krisecenter for voldsramte kvinder i misbrug. Indsatsen på Redernes Krisecenter Fyn har været afprøvet i nu 2½ år og trods målgruppens komplekse problemer, er resultatet af indsatsen overbevisende. Både fagligt og menneskeligt giver tilbuddet mening, og KFUKs Sociale Arbejde ønsker derfor, at kvinderne kan få den rette krisecenterhjælp flere steder i landet.

”Vi er utrolig glade for at kunne slå dørene op til endnu et Redernes Krisecenter, så flere kvinder i målgruppen kan få gavn af den mulighed for livsændringer, som et ophold her kan give”, siger Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, generalsekretær i KFUKs Sociale Arbejde.

Alle instanser kan henvise en kvinde til Redernes Krisecenter, hvis hun vurderes til at være i målgruppen – det kan være kommuner, herberger og KFUKs Sociale Arbejdes egne institutioner. Kvindens familie og netværk eller kvinden selv kan også henvende sig til Krisecenteret med henblik på et ønske om visitation. Det er dog ikke muligt at visitere kvinder med medbringende børn til Redernes Krisecenter Midtjylland.

”Det er i sig selv traumatiserende at være voldsudsat, men disse kvinders situation er ofte forværret af komplekse sociale problemer, herunder misbrug og/eller psykiske udfordringer, som præger kvindernes livsførelse og livskvalitet. Særligt misbrug kan være årsag til, at kvinden ikke kan visiteres til almindelige kvindekrisecentre, og derfor har der indtil for nylig ikke være relevante krisecentertilbud til disse kvinder. Det er vi glade for at kunne hjælpe med at rette op på”, siger Sanne Neergaard Kjellow, daglig leder af Redernes Krisecenter Midtjylland.

Kommentarer