Ikast

Strøgcenteret i Ikast renoveres

Gennem flere år har byrådet i Ikast-Brande arbejdet for at få renoveret Strøgcentret i Ikast, Danmark eneste overdækkede strøggade.

Nu har byrådet valgt en projektvinder, og det bliver HedeDanmarks projekt som skal realiseres.

Formand for Udvikling og Erhvervsudvalget, Simon Vanggaard udtaler:

”Jeg er stolt over, at Byrådet nu er klar til at igangsætte arbejdet med Strøgcenteret i Ikast. Strøgcenteret er Ikasts centrale handelsstrøg og trænger til et facelift!”

Samme holdning spores hos René Jørgensen, der driver forretning i centeret og er formand for Strøgcenterforeningen

”Alle butikker i Strøgcentret er super glade for, at der kommer fornyelse i centret, det er jo 30 år siden centret blev bygget.

Så vi håber, det er noget vi handlende og byens borgere vil blive stolte af og ikke mindst gøre flittig brug af i fremtiden.” slutter René Jørgensen, Sport 24. 

Projektet der nu realiseres har et dobbelt formål. Belægningen er ved at være noget bedaget efter 30 år, så det skal skiftes, men dertil kommer at projektet skaber et nyt miljø i centeret, som bliver mere grønt og indbydende til ophold.

Simon Vanggaard konstaterer:

”Jeg tror fuldt og fast på, at projektet løser en dobbelt opgave. Dels bliver centeret renoveret, men centeret får også en chance for at blive hele byens nye mødested.” 

Projektet er fundet efter en indbudt licitation, hvor der indkom to gode bud. Til at hjælpe Byrådet med udvælgelsen har der været nedsat en bedømmelseskomite, hvor lokale interessenter deltog i drøftelserne sammen med repræsentanter fra Byrådet. 

Inden projektet kan udføres skal der ske en videre bearbejdning af idéprojektet, hvilket sker sammen med kommunens tekniske afdeling og i tæt dialog med strøgcenterets forretninger. Den egentlig udførelse bliver delt i fem etaper, så Strøgcenteret forbliver åbent i hele byggefasen. 

Udførelsen påbegyndes først i det nye år og afsluttes medio 2023

Kommentarer