Ikast

Valg til Fritidsrådet i Ikast-Brande Kommune

Foto: Ikast-Brande Kommune

Vil du have indflydelse på hvilke tilbud borgerne i Ikast-Brande Kommune har i deres fritid og i hvilken retning udviklingen skal gå – både ift. faciliteter, aktiviteter, udviklingstiltag og tilskudsmuligheder? Så har du nu muligheden for, med opbakning fra din forening, at stille op som kandidat til Fritidsrådet i Ikast-Brande for perioden 2022-2025.

Valg til Fritidsrådet 2022-2025 finder sted mandag den 25. april 2022 fra kl. 17.00 i Hjertet, Vestergade 65, 7430 Ikast.

Fritidsrådet vil bestå af 11 medlemmer:

  • 5 medlemmer fra idrætsforeningerne
  • heraf mindst 2 medlemmer fra kommunens nordlige del
  • heraf mindst 2 medlemmer fra kommunens sydlige del
  • 1 medlem fra aftenskolerne
  • 1 medlem fra handicapidrætsforeningerne
  • 2 medlemmer fra kommunens øvrige foreninger
  • heraf 1 medlem fra kommunens nordlige del
  • heraf 1 medlem fra kommunens sydlige del
  • 2 medlemmer udpeget af Ikast-Brande Byråd.

Hver forening må sende op til to repræsentanter på valgdagen. Foreningen skal være en godkendt, folkeoplysende forening og have modtaget tilskud eller lånt offentlige lokaler inden for et år før valgmødet.

Formålet med Fritidsrådet i Ikast-Brande Kommune er at bidrage til at sætte retning for- og udvikle folkeoplysningen i hele kommunen. Fritidsrådet afholder årlige temamøder for og i fællesskab med foreninger, relevante organisationer og borgere.

Derudover råder Fritidsrådet over en årlig udviklingspulje på 300.000 kr., som rådet kan administrere efter egne retningslinjer og eventuelle temaer.

Du kan læse mere valg til Fritidsrådet på www.ikast-brande.dk/fritidsråd.

Kommentarer