Debat og politik

Velfærdsstaten: Hvis den bryder sammen, er det af forkælelse – ikke af sult

Af Dina Myrup Raabjerg, Det Konservative Folkeparti

1. suppleant til Folketinget, Vestjyllands Storkreds
Byrådsmedlem, Ikast-Brande Byråd

”Nej til skattelettelser – Velfærdsstaten er ved at bryde sammen!” En sætning, vi lige nu hører igen og igen fra S-borgmestre og fagforeninger. Og vores journalister? De agerer i bedste fald passiv mikrofonholder og i værste fald ukritisk cheerleader.

DK har verdens største offentlige sektor og skattetryk. Kan det virkelig passe, at velfærdsstaten er ved at bryde sammen af mangel på ressourcer? Nej, venner, krisen er ikke pengemangel. Den er mental.

Aldrig har vi haft så mange rettigheder som borgere. Aldrig har vi haft så mange ansatte på sygehusene og i staten. Aldrig har vi haft større chance for at overleve kræft. Aldrig har vi kunnet tilbyde så mange gode og dyre operationer og medicin. Aldrig har en kroniker kunne leve så længe…

Teknologi, viden og medicinske fremskridt har givet en nærmest uendelig efterspørgsel efter mere: mere behandling, mere screening, flere hjælpemidler, mere af alt. Problemet er, vi ikke evner at sige stop.

Vi har skabt en velfærdsmodel, der lover mere end den kan holde. Screening for barnløshed? Tjek. Gratis psykologhjælp til unge? Selvfølgelig. Og gæt hvad? Knap 1/3 af de voksne i den arbejdsdygtig alder modtager en form for overførselsindkomst. Er det bæredygtigt? Næppe.

Lad os så tale om elefanten i rummet. Velfærdsstaten, i sin nådesløse generøsitet, har gjort os til børn i voksnes kroppe. Vi er blevet så afhængige af far og mor stat, at vi har glemt kunsten at klare os selv – og hvad værre er, at drage omsorg for andre. Det er blevet for nemt at outsource ansvaret for eget liv og fællesskab til velfærdsstaten, mens vi kaster ansvar og medborgerskab over bord.

Så, hvad sker der, når denne model udfordres? Journalisterne holder mikrofonen, mens borgmestre og fagforeninger maler fanden på væggen. Der er ingen kritiske spørgsmål, ingen udfordring af denne overdrevne frygt for skattelettelser. Og det, kære venner, er med til at opretholde en uligevægt, der reelt truer velfærdsstaten mere end nogen skattelettelse nogensinde vil.

Vores overdrevne afhængighed af velfærdsstaten og manglende vilje til at prioritere har sat os i denne knibe. Lad os holde op med at tro, at løsningen er endnu flere skatter og hænder – tværtimod skal vi til at tænke i retning af medborgerskab, ansvarlighed og bæredygtighed.

Kommentar:

Link til udviklingen i sundhedsfagligt personale på danske hospitaler: https://www.esundhed.dk/Emner/Beskaeftigede-i-sundhedsvaesnet/Ansatte-paa-offentlige-sygehuse#tabpanel5317EEF5FDB940CF84B5C00AA60BB884

Om kronikere: https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2019/nr-18/antallet-af-aeldre-med-kroniske-sygdomme-er-mere-end-tredoblet-siden-aartusindskiftet/

Overlevelse, Kræft: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2022/kraeftoverlevelse_160622

Kommentarer