Uddannelse

VIA i Ikast tiltrækker fortsat studerende

I alt har 113 søgt ind på VIAs pædagoguddannelse i VIA. Foto: VIA Arkiv.

I alt har 113 søgt ind på VIAs pædagoguddannelse i Ikast. Det viser de netop offentliggjorte tal for kvote 2.

Mandag den 15. marts klokken 12.00 udløb en vigtig frist – nemlig ansøgningsfristen for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2.

I alt har 113 søgt ind på pædagoguddannelsen i Ikast, hvilket er tre flere end sidste år. Dog har kun 53 valgt uddannelsen som førsteprioritet mod sidste års 68.

”Vi er godt tilfredse med kvote 2-tallene. Antallet af kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser er steget markant de seneste 10 år, og derfor kan tallene ikke blive ved med bare at stige – slet ikke i en tid med mindre ungdomsårgange. Faktisk ser vi det som virkelig positivt, at der trods corona-situationen igen i år samlet set er en pæn søgning til VIAs uddannelser,” fortæller prorektor Gitte Sommer Harrits fra VIA University College og fortsætter:

”Der bliver i de kommende år brug for endnu flere pædagoger i forlængelse af de øgede personalenormeringer i landets daginstitutioner og den stigende efterspørgsel efter pædagoger også på ungdomsområdet, socialområdet og ældreområdet. I VIA har vi fokus på at imødekomme arbejdsmarkedets behov for dygtige pædagoger og vil derfor meget gerne have hver eneste stol på pædagoguddannelsen fyldt op – også uden for de største byer. Et konkret tiltag for at gøre pædagoguddannelsen endnu mere tiltrækkende og prestigefyldt er den forestående udvikling af uddannelsen, der er besluttet politisk, og som vil give bedre rammer og et endnu højere fagligt niveau på pædagoguddannelsen.”

Målrettet indsats for attraktive uddannelser

Gitte Sommer Harrits understreger, at de endelige ansøgningstal først er på plads den 5. juli, når der er ansøgningsfrist for ansøgninger gennem kvote 1. Og hun påpeger, at VIA optager flest ansøgere gennem kvote 1, hvor det er karaktergennemsnittet fra gymnasiet, der tæller.

”Vi ser det som vores dna at kunne tilfredsstille arbejdsmarkedets behov for veluddannet arbejdskraft – også uden for de større byer – og at klæde vores studerende på med de kompetencer, som både det offentlige og private arbejdsmarked efterspørger. Derfor gør vi en målrettet indsats for at gøre vores uddannelser i alle dele af Region Midtjylland så attraktive som muligt ved blandt andet løbende at udvikle uddannelserne og studiemiljøet.”

Gitte Sommer Harrits minder tillige om, at søgningen til VIAs uddannelser er steget markant over de seneste 10 år, og at hun – trods mindre ungdomsårgange – forventer, at langt hovedparten af VIAs uddannelser også i år får fyldt alle studiepladser op. Samlet set får uddannelserne nemlig altid væsentligt flere ansøgninger, end der er stole til.

Fakta om VIA University College

  • VIA er kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab i både 2014, 2018 og 2019.
  • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerede og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland.
  • VIA uddanner blandt meget andet til ingeniør, sygeplejerske, lærer, pædagog, bygningskonstruktør, designer, filmanimator, socialrådgiver, administrationsbachelor, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIAs uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
  • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
  • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i en række forskningscentre. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Kommentarer